POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności ”) wraz z Regulaminem ZeUS oraz wszelkimi innymi dokumentami, o których w nich mowa, określa podstawę, na której wszelkie dane osobowe zbierane są od Klienta lub które Klient nam przekazuje, będą przetwarzane przez Operatora. Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zrozumieć nasze zasady i praktyki dotyczące danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania. Odwiedzając naszą stronę robotzeus.pl lub korzystając z naszych Usług akceptujesz i zgadzasz się na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Do celów rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Rozporządzenie”) lub wszelkich późniejszych zmian lub przepisów uzupełniających (łącznie „ustawa o ochronie danych”) administratorem Twoich danych osobowych jest Infonetax Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, nr KRS: 0000277160, NIP: 6572736550, REGON: 260150494.

INFORMACJE KTÓRE ZBIERAMY

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane o Tobie:

1. Informacje, które nam przekazujesz

Możesz podać nam informacje o sobie, rejestrując swoje Konto na naszej stronie lub korespondując z nami przez telefon, e-mail lub w inny sposób. Obejmuje to informacje, które podajesz: rejestrując się w celu korzystania z naszej strony i Usług, subskrybując nasze Usługi, wypowiadając się na forach dyskusyjnych lub innych funkcjach mediów społecznościowych na naszej stronie, wypełniając ankiety, zgłaszając problem z naszą stroną.

Informacje, które nam przekazujesz mogą zawierać Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, dane finansowe i informacje o karcie kredytowej, kraj zamieszkania, pracodawcę, stanowisko, numer telefonu oraz numery faksów i odpowiedzi na osobiste pytania bezpieczeństwa, aby umożliwić uwierzytelnianie wieloczynnikowe.

2. Informacje, które zbieramy o Tobie

W odniesieniu do każdej Twojej wizyty na naszej stronie lub korzystania z naszych Usług możemy automatycznie zebrać następujące informacje:

 • informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używanego do połączenia komputera z Internetem, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, szybkość procesora, ustawienie strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma, usługa dostawcza, rozdzielczość ekranu, lokalizacja i język;
 • informacje o Twojej wizycie, w tym pełny strumień kliknięć Uniform Resource Locators (URL) do, za pośrednictwem i z naszej strony (w tym data i godzina); produkty, które oglądałeś lub szukałeś; czasy odpowiedzi na strony, błędy pobierania, długość odwiedzin na niektórych stronach, informacje o interakcji na stronie (takie jak przewijanie, kliknięcia i przejeżdżanie myszką), a także metody przeglądania stron lub stron, dowolny numer telefonu użyty do połączenia z naszym klientem, numer usługi, identyfikator sesji (unikalny identyfikator przypisany do przeglądarki w połączeniu z witryną).
3. Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł

Możemy otrzymywać informacje o Tobie, jeśli korzystasz z któregokolwiek z innych serwisów, które obsługujemy lub innych świadczonych przez nas usług. W takim przypadku poinformujemy Cię, gdy zbieramy dane, które mogą być udostępniane wewnętrznie i łączone z danymi gromadzonymi na tej stronie. Ściśle współpracujemy również ze stronami trzecimi (w tym, na przykład, partnerami biznesowymi, podwykonawcami w zakresie usług technicznych, płatności i dostaw, sieciami reklamowymi, dostawcami usług analitycznych, dostawcami informacji wyszukiwania, agencjami informacji kredytowej) i możemy otrzymywać od nich informacje o Tobie.

CIASTECZKA

Używamy plików cookie, aby odróżnić Cię od innych użytkowników naszej strony. Pomaga nam to w zapewnieniu dobrej obsługi podczas przeglądania naszej strony, a także pozwala ulepszać witrynę.

ŚLEDZENIE, BEACONY WEB I PODOBNE URZĄDZENIA

Aby ulepszać nasze rozwiązania, usługi i witrynę oraz zapewniać użytkownikowi wygodniejsze i bardziej odpowiednie korzystanie z nasze strony, my i nasi dostawcy oraz agenci mogą korzystać z sygnałów nawigacyjnych w sieci Web i podobnych urządzeń do śledzenia Twoich działań. Web beacon to mały przezroczysty obraz gif, który jest osadzony na stronie HTML lub e-mailu używanym do śledzenia, kiedy strona lub wiadomość e-mail została wyświetlona. Można użyć podobnego urządzenia, za pomocą którego możemy wysyłać dane do serwera, gdy wystąpi zestaw zdarzeń inicjowanych przez użytkownika, takich jak kliknięcie przycisku „Dodaj subskrypcję”. To urządzenie jest podobne do cookie, ponieważ śledzi Twoją wizytę, a dane mogą być odczytywane tylko przez serwer, który odbiera dane. Różni się od pliku cookie tym, że nie jest oparty na przeglądarce, może nie działać jako karta identyfikacyjna i nie przechowuje żadnych danych na komputerze.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Informacje o Tobie przechowywane będą w następujący sposób.

4. Informacje, które nam przekazujesz

Wykorzystamy te informacje:

 • do wypełniania naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych między Tobą, a nami;
 • do dostarczania informacji, produktów i usług, o które nas prosisz;
 • do dostarczania informacji o innych oferowanych przez nas towarach i usługach podobnych do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś;
 • w celu zapewnienia Tobie lub zezwolenia wybranym osobom trzecim na dostarczenie Ci informacji o towarach lub usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Jeśli jesteś istniejącym klientem, skontaktujemy się z Tobą wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail lub SMS) z informacjami o towarach i usługach podobnych do tych, które były przedmiotem wcześniejszej sprzedaży lub negocjacji sprzedaży do Ciebie;
 • powiadomić Cię o zmianach w naszym serwisie;
 • aby zapewnić, że treści z naszej strony są prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego komputera.
5. Informacje, które zbieramy o Tobie

Wykorzystamy te informacje

 • do administrowania naszą Stroną i do operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badań, celów statystycznych i ankietowych;
 • do ulepszenia naszej strony aby zapewnić, że treści są prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego komputera;
 • aby umożliwić Ci uczestnictwo w interaktywnych funkcjach naszej usługi, gdy zdecydujesz się to zrobić;
 • w ramach naszych starań o zapewnienie bezpieczeństwa naszej Strony;
 • mierzyć lub rozumieć skuteczność reklam, które kierujemy do Ciebie i innym, oraz dostarczać Ci odpowiednią reklamę;
 • do przedstawiania sugestii i zaleceń dla Ciebie i  innych użytkowników naszej Strony na temat naszych towarów lub usług, które mogą Cię zainteresować;
 • aby mierzyć częstotliwość korzystania z rozwiązań i usług, rodzaje wykorzystywanych usług oraz liczbę dokumentów, które przesyłasz do przetwarzania, na przykład do celów rozliczeniowych;
 • aby śledzić zakupy i korzystanie z Usług w  ramach przeglądu zamówienia;
 • do tworzenia zagregowanych, nieidentyfikujących danych statystycznych do analizy statystycznej, ulepszania Witryny i dostarczania użytkownikom bardziej odpowiednich doświadczeń;
 • do automatycznego sprawdzania, czy używasz najnowszej wersji lub innych produktów i usług oraz do informowania Cię pocztą e - mail, wyskakującymi okienkami lub podobnymi mechanizmami, jeśli musisz dokonać aktualizacji w celu skorzystania z żądanych usług;
 • aby zweryfikować dokładność danych przechwyconych z dokumentów przesyłanych za pośrednictwem autoentry.com, nasz wyszkolony personel może tymczasowo przeglądać dokumenty zawierające dane osobowe.
6. Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł

Możemy łączyć te informacje z informacjami, które nam przekazujesz i informacjami, które zbieramy na Twój temat. Możemy wykorzystywać te informacje i połączone informacje do celów określonych powyżej (w zależności od rodzaju otrzymywanych informacji).

UJAWNIANIE INFORMACJI

7. Informacje, które udostępniamy stronom trzecim

Możemy udostępniać dane Klienta i Użytkownika wybranym stronom trzecim, w tym:

 • Partnerom biznesowym, dostawcom i podwykonawcom w celu realizacji wszelkich umów zawartych z nimi lub z Tobą;
 • reklamodawcy i sieciom reklamowym, które wymagają danych do wybierania i wyświetlania odpowiednich reklam dla Ciebie i innych. Analitykom i dostawcy wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszej strony.
8. Informacje, które ujawniamy osobom trzecim

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim:

 • Jeśli mamy obowiązek ujawnić lub udostępnić Twoje dane osobowe w celu spełnienia jakiegokolwiek zobowiązania prawnego lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszych umów lub w celu ochrony naszych praw, własności, bezpieczeństwa, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

OCHRONA INFORMACJI

Wszystkie podane nam informacje są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Wszelkie transakcje płatnicze będą szyfrowane. W przypadku, gdy daliśmy Ci (lub gdy wybrałeś) hasło umożliwiające dostęp do niektórych części Strony, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy o nieudostępnianie nikomu hasła.

Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do naszej strony. Każda transmisja odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu informacji wykorzystamy ścisłe procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Nasza strona może od czasu do czasu zawierać linki do i ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Jeśli podążasz za linkiem do którejkolwiek z tych stron internetowych, pamiętaj, że te strony internetowe mają własne polityki prywatności i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za te zasady. Sprawdź te zasady przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych na te strony.

TWOJE PRAWA

Na mocy ustawy o ochronie danych masz prawo do bezpłatnego żądania:

 • dostępu do danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • przeniesienia danych osobowych (przenośność danych).

Możesz złożyć wniosek w związku z którymkolwiek z powyższych praw, pisząc do nas na adres kontaktowy podany na końcu niniejszej polityki prywatności. Odpowiemy na takie zapytania w ciągu 30 dni i rozpatrzymy wnioski, które otrzymamy od Ciebie, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych.

Ponadto możesz zalogować się na swoje konto i usunąć wszystkie dokumenty wcześniej przesłane do nas. W takim przypadku dane zostaną trwale usunięte z naszych systemów.

ZGODA

Masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych w dowolnym momencie, pisząc do nas na adres kontaktowy podany na końcu niniejszej polityki prywatności.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych, poinformujemy Cię o tym i uzyskamy Twoją zgodę (przed zebraniem Twoich danych osobowych), jeśli zamierzamy wykorzystać Twoje dane osobowe do takich celów lub jeśli zamierzamy ujawnić Twoje dane osobom trzecim do takich celów. Jeśli zmienisz zdanie na temat kontaktu w przyszłości, kliknij opcje rezygnacji, a my usuniemy Cię z naszych list mailingowych.

Od czasu do czasu możemy wysyłać powiadomienia push do urządzenia mobilnego w celu zaktualizowania informacji o ważnych aktualizacjach usług lub transakcji. Jeśli nie chcesz już otrzymywać tych komunikatów, wyłącz je w ustawieniach swojego urządzenia.

ZACHOWANIE DANYCH

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla działalności celu realizacji Umowy, dla której zostały dostarczone lub zebrane. Po zamknięciu konta zachowamy informacje niepersonalizowane.

Uwaga: po zamknięciu konta lub usunięciu informacji z konta wszelkie informacje udostępnione innym osobom pozostaną widoczne. Nie kontrolujemy danych, które inni użytkownicy mogli skopiować z Witryny. Twój profil może być nadal wyświetlany w usługach innych osób (np. w wynikach wyszukiwania) do czasu odświeżenia pamięci podręcznej.

UWAGI i SKARGI

Jeśli masz jakiekolwiek skargi dotyczące korzystania z Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, jak podano na końcu niniejszej Polityki prywatności.

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany, które możemy wprowadzić w naszej Polityce prywatności w przyszłości zostaną opublikowane na tej stronie, a kiedy wprowadzimy istotne zmiany, które wpłyną na Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą, powiadomimy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 30 dni. Często sprawdzaj ponownie, aby zobaczyć aktualizacje lub zmiany w naszej Polityce prywatności.

KONTAKT

Pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej Polityki prywatności są mile widziane i powinny być adresowane do: rodo@infonetax.pl.